HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

Posted in Tin bệnh viện STO

HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

Xuất phát từ ý thức tự bảo vệ chính bản thân mình và mong muốn làm việc trong một môi trường an toàn, sạch sẽ, …hơn 60 nhân viên (nhóm 4) đã tích cực tham gia khoá huấn luyện AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG do Bệnh Viện STO Phương Đông tổ chức vào ngày 16/10/2017 tại phòng họp của Bệnh viện.

CHUAN BI BAI GIANG

       LOP HOC - 1   LOP HOC - 2

Trong năm 2017, nhằm tuân thủ pháp luật lao động liên quan đến vấn đề AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG, Bệnh viện STO Phương Đông đã hợp đồng với TRUNG TÂM KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II để tổ chức huấn luyện, đào tạo cho tất cả các nhóm công việc có yêu cầu thực hiện AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG.

CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ

Sau khi kết thúc các khoá huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động cho từng phạm vi công việc (nhóm 3), chúng tôi tổ chức các buổi chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho toàn thể đội ngũ nhân viên. Qua đó, mọi thành viên tự ý thức được trách nhiệm của bản thân mình trong việc giữ gìn AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG, và có những hành động tích cực để tạo môi trường làm việc trong Bệnh Viện ngày càng tốt đẹp hơn

KIM LOAN - 1   KIM LOAN - 2

Hoạt động chia sẻ kiến thức - kỹ năng kinh nghiệm của
các thành viên sau khi tham dự các khoá huấn luyện.

 

 

Tin liên quan:
HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN STO PHƯƠNG ĐÔNG NG
HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN STO PHƯƠNG ĐÔNG NGÀY 20/1/2018
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 5S CỦA BỆNH VIỆN STO PHƯƠNG ĐÔNG
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯƠNG BỆ
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯƠNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

Bản đồ đến STO