Chương trình từ thiện lắp chân giả tại BV STO Phương Đông

Posted in Tin bệnh viện STO

Ca phẫu thuật bướu cổ cho một cụ bà 84 tuổi tại STO Phương Đông

Posted in Tin bệnh viện STO

Một ca đứt lìa bàn chân đã được nối lại thành công tại BV STO Phương Đông

Posted in Tin bệnh viện STO

Bản đồ đến STO