NGUYỄN NGỌC BẢO CƠ – BÁC SỸ KHOA RĂNG HÀM MẶT

NGUYỄN NGỌC BẢO CƠ – BÁC SỸ KHOA RĂNG HÀM MẶT

Chuyên khoa

 • Răng Hàm Mặt

Bằng cấp, học vị

 • Bác sỹ Răng Hàm Mặt – Đại học y dược TPHCM (2009)

Kinh nghiệm – Quá trình công tác

 • Bác sỹ tại các phòng nha của TPHCM (Nha khoa Sài Gòn, Nha khoa Sakura) từ 2009 đến 2012
 • Bác sỹ khoa răng hàng mặt bệnh viện STO Phương Đông từ đầu năm 2013 đến nay

BÁC SỸ

 • 01-bs-to
 • 01-bs-vien
 • 03-bs-ly
 • 04-bs-tson
 • 04-bs-tung
 • 06-bs-trang
 • 07-bs-mai
 • 08-bs-ky
 • 09-bs-tuan

Bản đồ đến STO