MAI ANH DUY – BÁC SỸ PHỤ TRÁCH KHOA MẮT

MAI ANH DUY – BÁC SỸ PHỤ TRÁCH KHOA MẮT

Chuyên khoa    

 • Mắt    

Bằng cấp, học vị    

 • Bác sỹ chuyên khoa mắt – đại học y dược TPHCM
 • Bằng bác sỹ mắt chuyên khoa I đại học y dược TPHCM cấp năm 2012
 • Chứng chỉ phẫu thuật Phaco do bệnh viện đại học y dược cấp năm 2011    

Kinh nghiệm – Quá trình công tác

 • Khám, phẫu thuật và điều trị các bệnh về mắt từ 2003 đến nay
 • Bác sỹ phụ trách khoa mắt bệnh viện STO Phương Đông từ 2012 đến nay

Thành tích - Danh hiệu

 • Trực tiếp tham gia khám & phẫu thuật từ thiện cho hàng nghìn bệnh nhân nghèo của nhiều tỉnh thành Việt Nam

BÁC SỸ

 • 01-bs-to
 • 01-bs-vien
 • 03-bs-ly
 • 04-bs-tson
 • 04-bs-tung
 • 06-bs-trang
 • 07-bs-mai
 • 08-bs-ky
 • 09-bs-tuan

Bản đồ đến STO