DƯỢC SỸ THÂN ANH TUẤN - TRƯỞNG KHOA DƯỢC

Posted in Khoa Xét Nghiệm – Chẩn Đoán Hình Ảnh – Dược

Chuyên khoa

 • Dược

Bằng cấp, học vị

 • Dược sỹ đại học – Đại học dược khoa Sài Gòn (1968)
 • Sư phạm Anh ngữ - Quốc tế Mỹ (1974)
 • Dược sỹ chuyên khoa I – Đại học dược khoa Sài Gòn (1987)
 • Chứng chỉ dược lâm sàng – Sở y tế TPHCM 2010

Kinh nghiệm – Quá trình công tác

 • Chỉ huy trưởng kho y – dược
 • Quản lý dược phòng y tế Quận Thủ Đức
 • Trưởng khoa dược bệnh viện đa khoa Thủ Đức
 • Chuyên viên hóa chất & vật tư y tế Công ty TTBYT TPHCM
 • Trưởng khoa dược & trưởng nhà thuốc bệnh viện STO Phương Đông từ 2008 đến nay
 • 44 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành dược, trong đó có hơn 20 làm công tác quản lý dược bệnh viện.

icon-dat-lich-hẹn

BÁC SỸ

 • 01-bs-to
 • 01-bs-vien
 • 03-bs-ly
 • 04-bs-tson
 • 04-bs-tung
 • 06-bs-trang
 • 07-bs-mai
 • 08-bs-ky
 • 09-bs-tuan

Bản đồ đến STO